Loading

O mně

Vystudovala jsem psychologii a kulturologii na Karlově Univerzitě. Vedle soukromé praxe pracuji jako psycholožka v atestační přípravě na Psychosomatické klinice v Praze, kde se věnuji individuální psychoterapii, diagnostice, vedu skupiny asertivní komunikace a podílím se na stacionárních programech.
Jsem členkou Českomoravské psychologické společnosti a České společnosti kognitivně-behaviorální terapie.

Pracovní zkušenosti

Psychosomatická klinika – diagnostika, psychoterapie, nácvikové skupiny (2016- dosud)
Salus – kurzy asertivity, individuální terapie (2013-2016)
Pražská linka důvěry – konzultantka (2012-2015)
Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s. – terapeutka, koordinátorka stáží (2010-2016)
Žabka, a.s.– specialista náboru (2009-2010)
Asistence o. s. – osobní asistentka lidem s postižením (2007-2011)

stáže – mj. krizové centrum RIAPS, PL Bohnice, Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN
dobrovolnická činnost v oblasti integrace imigrantů

Vzdělání a kurzy

FF UK, obor Psychologie, Mgr. (2006-2015)
FF UK, obor Kulturologie, Mgr. (2002–2007)

Výcvik ve schematerapii (2019-dosud)
Mindfulness – osmitýdenní program (2017)
Výcvik v motivačních rozhovorech (2016)
Výcvik v internetovém poradenství (2014)
Psychoterapeutický výcvik v KBT (2011-2015)
Psycholog ve zdravotnictví – kvalifikační kurz (2011)
Kurz telefonické krizové intervence (2011)
Kurz pro pracovníky v sociálních službách (2009)