Loading

O mně

Vystudovala jsem psychologii a kulturologii na Karlově Univerzitě. Vedle soukromé praxe pracuji jako psycholožka v atestační přípravě na Psychosomatické klinice v Praze, kde se věnuji individuální psychoterapii, diagnostice, vedu skupiny asertivní komunikace a podílím se na stacionárních programech.
Jsem členkou Českomoravské psychologické společnosti a České společnosti kognitivně-behaviorální terapie.

Pracovní zkušenosti

2016- dosud Psychosomatická klinika – diagnostika, psychoterapie, nácvikové skupiny
2013-2016 Salus – kurzy asertivity, individuální terapie
2012-2015 Pražská linka důvěry – konzultantka
2010-2016 Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s. – terapeutka, koordinátorka stáží
2009-2010 Žabka, a.s.- specialista náboru
2007-2011 Asistence o. s. – osobní asistentka lidem s postižením

  • stáže – mj. krizové centrum RIAPS, PL Bohnice, Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN
  • dobrovolnická činnost v oblasti integrace imigrantů

Vzdělání a kurzy

2006–2015 FF UK, obor Psychologie, Mgr.
2002–2007 FF UK, obor Kulturologie, Mgr.

2015–2016 Výcvik v motivačních rozhovorech (60h, akreditace MPSV)
2014 Výcvik v internetovém poradenství (25h, akreditace MPSV)
2011–2015 Psychoterapeutický výcvik v KBT (570h, akreditace ČLS JEP)
2011 Psycholog ve zdravotnictví – kvalifikační kurz
2011 Kurz telefonické krizové intervence (150h, akreditace MPSV)
2009 Kurz pro pracovníky v sociálních službách – osobní asistent (150h, akreditace MŠMT)