Loading

Co nabízím

Vážení zájemci o terapii, v současné době nepřijímám nové klienty.

Další KB terapeuty najdete v tomto seznamu: http://www.cskbt.cz/adresar-terapeutu.php

Poskytuji psychologické poradenství a terapii dospělým v češtině a angličtině. Ve své práci vycházím především z kognitivně-behaviorální terapie, ale obsah a způsob práce přizpůsobuji potřebám každého jednotlivého klienta.

Nabízím psychoterapeutickou pomoc v následujících oblastech:

  • úzkostné obtíže – nadměrné obavy, pocity tísně a napětí; úzkostné poruchy (fobie, sociální úzkost, obsedantně-kompulzivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha apod.)
  • psychosomatické obtíže – tělesná nepohoda a obtěžující fyzické příznaky, které nemají jasné somatické příčiny; obtížně zvládnutelné nebo škodlivé důsledky fyzického onemocnění
  • problémy v komunikaci                       
  • poruchy nálady
  • negativní sebepojetí a nízká sebehodnota
  • aktuálně či dlouhodobě zvýšená zátěž pracovní i osobní
  • problémy s přizpůsobením a integrací